EN

ÜRETİM

Birinci aşamada, üretim hattı 60.000 ton için tasarlanmıştır. İkinci fazda ise nihai kapasite 120.000 ton olacaktır.

ÜRETİM
Copyright © 2024 Boomerang Energy